Inför det nya året 2022. Årsmöte & medlemsavgifter

Säsongen 2021 avslutades med ett underbart Luciatåg nedför forsen med en imponerande stor grupp av duktiga tjejer! Och sedan väldigt gemytligt samkväm vid klubbhuset. Tack alla fina aktiva, föräldrar och coacher för 2021!

Årsmötet 2022 kommer att hållas online 31 januari kl. 19.30. Info om det kommer att finnas här.

Tacksam om medlemmar betalar medlems och verksamhetsavgifter för 2022 snarast. Röstlängd upprättas 2 veckor före årsmötet och rösträtt förutsätter betalda avgifter.