Årsmöte 2022 avklarat!

Falu Kanotklubbs årsmöte förflöt riktigt bra. Det var lugnt och konstruktivt och där alla beslut togs med enighet! Skönt!

Till styrelsen invaldes Ylva Björkman som ny ledamot. Yann Lidström som tidigare varit suppleant valdes också in i styrelsen. Isak Öhrström och Johan Strandberg fick förnyat förtroende och återvaldes.

Tacksam om medlemmar betalar medlems och verksamhetsavgifter för 2022!