Organisation/Kontakt

Falu Kanotklubb har en bred kanotverksamhet med stor tyngdpunkt på kanotslalomidrott, där vi tränar för excellens.

Falu Kanotklubb

Holmvägen 2, 791 47 Falun

E-post: info@falukanotklubb.com

Styrelse

Andreas Lagerkvist, Ordförande

Kommittéer

Coachning/Bemannar träningspass: Alva Persson

Anläggningsskötel (utöver slalombanan): Niklas Trogen

Elit/kontakt med andra organisationer: Andreas Lagerkvist

Skötsel av slalombanan: Yann Lidström