Organisation/Kontakt

Falu Kanotklubb har en bred kanotverksamhet med stor tyngdpunkt på kanotslalomidrott, där vi tränar för excellens.

Falu Kanotklubb

Holmvägen 2, 791 47 Falun

E-post: info@falukanotklubb.com

Ordförande

Bo-Marcus Lidström
Telefon: 070 604 83 31