Falu Kanotklubb och svensk kanotslalom vann mot Svenska Kanotförbundet

Riksidrottsnämnden avslår Svenska Kanotförbundet försök att utesluta Falu Kanotklubb. Det är en stor seger för föreningen och för svensk kanotslalom. Därmed förblir majoriten av svensk kanotslalom fortfarande en del av SKF.

Även om domen är förväntad är det naturligtvis en lättnad. Uteslutningshotet har lagt sig som en tung blöt filt över all svensk paddling. Det SM som genomförs i helgen har exempelvis det lägsta startantalet sedan 70-talet.

Domen ger stöd för att den policy föreningen tagit fram är en bra grund för fortsatt fin ungdomsidrott. Så här uttrycker sig Riksidrottsnämnden:

“Mot bakgrund av det ovan anförda och vad som övrigt framkommit i ärendet, finner RIN att skälen för uteslutning, såsom de formulerats i SKF:s beslut, varken enskilt eller sammantaget utgör en tillräcklig saklig grund för att utesluta Föreningen.  RIN beslutar att, med upphävande av SKF:s beslut den 8 mars 2022, bifalla Föreningens överklagande, innebärande att Föreningen fortsatt är medlem i SKF. RIN:s beslut får inte överklagas.”

Falu Kanotklubb riktar ett stort tack för det enormt starka stöd som givits från alla partners runtomkring som vet vilken bra verksamhet föreningen bedriver och står för. Andra föreningar, Falu Kommun, Dalarnas Idrottsförbund och många många andra.
Föreningen välkomnar nu dialog med SKF med domen som grund.