Policy

Falu Kanotklubb har ett par styrdokument för verksamheten. Under 2020 har en uppdaterad övergripande policy tagits fram. Dessa dokument är levande och uppdateras med jämna mellanrum

Övergripande föreningspolicy